Penjališta topo

Dariva (Sarajevo)
Dariva, sarajevsko penjalište, se nalazi na šetalistu prema Kozjoj ćupriji. Stijena je u hladu iza 14h pa Vam preporučujemo da ljeti penjete u tom periodu. Penjalište održavaju sarajevski klubovi a nedavno se počelo i sa bušenjem novih smjerova. Smjerovi su poprilično gusto spitani pa su idealni za početnike.
Slijede imena smjerova i tezine (s lijeva na desno)

 

Lijevi sektor (left section)

Čaj za Dvoje (6b+)
Haj' ne S... (7a+)
Prvi pokušaj (7b); varijanta "direkt" (7a+)
Robertova pukotina (6a+)
Direktna
Samirov mali kamin (5c)
Streha (6a)
Krov (6a)

Boulders:
Pitanje vjere (FA Fb7A/A+ - trenutno nema ponavljača)
Predator (FA Fb7B/B+ - trenutno nema ponavljača)

Centralni sektor (central section)

Via Italia (6c)
Trnoružica (7a); postoji i lakša varijanta (6c) ako se preskoči detalj na ulazu do trećeg spita
Dragica (6a+)
Prljava (5c)
Orlovača (5c)
Smjer Pukovnika Roberta (6a)
Nesto Između (6b+)
Dobar Trenutak (6a+/6b)
Scorpio (6b)
Crni Polumjesec (6b)
Vizija (7a+)
Zen Majstor (7b) + ekstenzija Do Neba (7b+)
(varijanta Sretan Put - Zen Majstor (7b) čeka se ponavljač)

Sretan Put (7a)
Penjački San (6b)
Žuta Groznica (6a+)
Bosanska (5c)
Crna Linija (5a)
Dalmatinska (5a)
Normalna (4b)
Desna (4b)
Mali prevjes (4c)

Desni sektor (right section)

Priječnica (6b+)
Abfliegen (6b)
??? (6b)
Oimara's dream (6b)

Špicasta stijena (Sarajevo)

Penjalište je još uvijek u pripremi, očekuje se još par novih smjerova.

Centralni sektor

Erkamov (6c+)
Evropa (6b)
Lila (7a)
Redpoint (7b - s obzirom da smjer nije završen koristi se anker od "Lile")
Oskarov (6c+)
Mišin (6b)
Gafin (6a)
Šišin (6b)

Desni sektor

Projekt
BHexpedicija (7a)

Napomena
Kad dođete na penjalište primjetićete da su podno određenih smjerova napisane ocjene (po našem mišljenju veoma neukusno i kvari ambijent penjališta). S obzirom da su to prijedlozi FA penjača, skrenućemo pažnju da uopšte nisu objektivni jer su ocjene napisane bez potvrde ponavljača. U međuvremenu svi smjerovi su ponovljeni od strane više ponavljača pa su isti dobili objektivnije ocjene, gore navedene.

Skakavac (Sarajevo)

Šteka papak sektor

Poskok (5c)
Pazi komarac (5c)
Rock and Roll (7b+)

Planiran je nastavak bušenja novih smjerova tako da ćemo uskoro imati još jedno penjalište u okolici Sarajeva!