BOULDER LIGA ZA DJECU I MLADE 2017

Datum održavanja: 26. Novembar 2017 godine.
Mesto održavanja: Penjačka dvorana ASPK „Neretva“
Adresa: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru